UW SOLLICITANTEN ZIEN ZONDER HEN UIT TE NODIGEN

Meer dan cv nodig voor juiste indruk van persoon

Waarop baseert u of u een sollicitant uitnodigt? Dat is veelal het cv en de bijbehorende brief. Op basis daarvan weet u wat iemand gedaan heeft, maar nog niet hoe die is als persoon. Dat merkt u pas in het sollicitatiegesprek.
Sollicitatiegesprekken kosten u tijd, geld en energie. Het is die investering waard als u de gesprekken met aansprekende kandidaten voert. De praktijk leert dat ook kandidaten worden uitgenodigd waarvan in het gesprek al snel blijkt dat die niet passen bij de functie of uw organisatie.
Met behulp van het 'video-cv' of 'levend cv' krijgt u in een paar minuten een persoonlijke indruk van sollicitanten. Op basis daarvan kunt u beter beslissen wie u uitnodigt.

Levend cv/video-cv met VIP-module Sollicitatie: hoe werkt het?

We hebben het zgn. Virtueel Interactie Programma (VIP©) ontwikkeld. Dit is een 'digitaal rollenspel'. De sollicitant logt in op onze internetsite en spreekt, in plaats van tegen u, tegen iemand op zijn monitor. Die stelt vragen, die in een sollicitatiegesprek worden gesteld, zoals 'wat zijn uw sterke kanten?', 'hoe werkt u onder druk?'. De antwoorden van de sollicitant worden via de webcam vastgelegd.

De sollicitant beantwoordt een zestal vragen. Dit is voldoende om een goed beeld van iemand te krijgen. Ruime ervaring heeft geleerd dat mensen met hun gebruikelijke gedrag reageren.

De opnames worden naar onze server geupload. U ontvangt via e-mail een link, waarmee u de opnames kunt bekijken (zo vaak u maar wilt).
U kunt zich zelf een indruk van de sollicitant vormen: zowel van wat hij zegt, maar vooral ook van hoe hij/zij de dingen zegt, het non-verbale gedrag.
U kunt de opnames ook door ons laten beoordelen. U ontvangt daarvan dan een verslag en kunt dat nog met ons doornemen.

Via de button 'Aanvragen Online Sollicitatietest' kunt u het 'Levend cv' aanvragen.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat u een beeld krijgt van iemands stijl van communiceren.

Andere voordelen zijn:
- u bekijkt de opnames wanneer dat u het beste uitkomt. U zit niet vast aan een bepaalde afspraak.
- u kunt de opnames met anderen bekijken en bespreken.
- het gebruik van een moderne, innovatieve methode draagt bij aan uw reputatie.

Aansluitende overige modules

In het verlengde van het Levend cv kunt u ook gebruik maken van onze overige modules:
- Leidinggeven
- Projectmanagement
- Verkoop
- Samenwerken;

Engelstalige modules:
- Management
- Sales
- Jobinterview.


Voor meer info, zie:
www.movaview.nl